OBSŁUGA ŻURAWI

OBSŁUGA ŻURAWI

Kurs dotyczy obsługi żurawii kategorii:

 • samojezdne – uprawnia do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych
 • wieżowe i szybkomontujące – uprawnia do obsługi żurawi szynowych
 • pływające – uprawnia do obsługi żurawi pokładowych, kolejowych i na pojazdach kolejowych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawii określonej kategorii

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

Uwaga!!!Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 15 osób

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Czas trwania łącznie 34h

SAMOJEZDNE

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • Uzupełnienie 4h

WIEŻOWE I SZYBKOMONTUJĄCE

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • uzupełnienie 4h

PŁYWAJĄCE 34 h

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • Uzupełnienie 4h

Uwaga!!! uzupełnienie dotyczy osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

EGZAMIN

Teoretyczny:

 • test jednokrotnego wyboru
 • 15 pytań maks 4 błędy
 • czas trwania 30min
 • koszt 184,43 zł

Praktyczny:

 • umiejętność sprawnego poruszania się pojazdem
 • wykonania slalomu
 • wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania

WEWNĘTRZNY OS

Przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki szkoleniowej

PAŃSTWOWY UDT

Przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

4

UPRAWNIENIA

Zaliczenie egzaminu pańswtowego przed komisją UDT umożliwia uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych umożliwiających podjęcie pracy wózkami jezdniowymi.

Legalnym polskim dokumentem uprawniającym do obsługi wózków widłowych jest legitymacja UDT

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY!!!

 • nie zapięcie pasów
 • nie prawidłowe ruszanie
 • wychylanie się poza wózek
 • nieprawidłowe wysiadanie

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Kurs dotyczy obsługi żurawii kategorii:

 • samojezdne – uprawnia do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych
 • wieżowe i szybkomontujące – uprawnia do obsługi żurawi szynowych
 • pływające – uprawnia do obsługi żurawi pokładowych, kolejowych i na pojazdach kolejowych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawii określonej kategorii

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

Uwaga!!!Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 15 osób

2

SZKOLENIE

Czas trwania łącznie 34h

SAMOJEZDNE

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • Uzupełnienie 4h

WIEŻOWE I SZYBKOMONTUJĄCE

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • uzupełnienie 4h

PŁYWAJĄCE 34 h

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • Uzupełnienie 4h

Uwaga!!! uzupełnienie dotyczy osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

EGZAMIN

Teoretyczny:

 • test jednokrotnego wyboru
 • 15 pytań maks 4 błędy
 • czas trwania 30min
 • koszt 184,43 zł

Praktyczny:

 • umiejętność sprawnego poruszania się pojazdem
 • wykonania slalomu
 • wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania

WEWNĘTRZNY OS

Przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki szkoleniowej

PAŃSTWOWY UDT

Przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

4

UPRAWNIENIA

Zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją UDT umożliwia uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych umożliwiających podjęcie pracy wózkami jezdniowymi.

Legalnym polskim dokumentem uprawniającym do obsługi wózków widłowych jest legitymacja UDT

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY!!!

 • nie zapięcie pasów
 • nie prawidłowe ruszanie
 • wychylanie się poza wózek
 • nieprawidłowe wysiadanie

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN220
 • LEKARZ + PSYCHOLOG
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN900
 • SAMOJEZDNE
 • Łącznie 34h
 • 5 dni

KURS

PLN700
 • WIEŻOWE I SZYBKOMONTUJĄCE
 • Łącznie 34h
 • 5 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • PAŃSTWOWY UDT
 • 30min
 • 15 pytań / maks 4 błędy

BADANIA

PLN220
 • LEKARZ + PSYCHOLOG
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN900
 • SAMOJEZDNE
 • Łącznie 34h
 • 5 dni

KURS

PLN700
 • WIEŻOWE I SZYBKOMONTUJĄCE
 • Łącznie 34h
 • 5 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • PAŃSTWOWY UDT
 • 30min
 • 15 pytań / maks 4 błędy

POWIĄZANE USŁUGI