KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

WÓZKI WIDŁOWE

Szkolenie z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych:

 • wózki widłowez mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem, oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • ładowarki teleskopowe wózki z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który stanowi podstawę do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego >>

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

WAŻNE! Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 15 osób

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

WÓZKI WIDŁOWE:

 • łącznie 38h
 • teoria 24h
 • praktyka 10h
 • uzupełnienie 4h

ŁADOWARKI TELESKOPOWE:

 • łącznie 40h
 • teoria 24h
 • praktyka 12h
 • uzupełnienie 4h

WAŻNE! Rozszerzenie programowe (uzupełnienie) dotyczy osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

EGZAMIN

końcowy przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru przed komisją powołaną przez UDT

Teoretyczny:

 • 15 pytań
 • maks 4 błędy
 • czas trwania 30min
 • koszt 184,43 zł

Praktyczny:

 • umiejętność sprawnego poruszania się wózkiem
 • wykonania slalomu
 • wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania

pobierz >> wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji

4

UPRAWNIENIA

Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego wydaje odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

Na podstawie wniosku zawierającego oświadczenie, że osoba wykonywała czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej trzy lata, w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia (nieodpłatne)

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY NA EGZAMINIE!!!

 • nie zapięcie pasów
 • nie prawidłowe ruszanie
 • wychylanie się poza wózek
 • nieprawidłowe wysiadanie

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

pobierz >> wzór wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Szkolenie z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych:

 • wózki widłowez mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem, oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • ładowarki teleskopowe wózki z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który stanowi podstawę do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego >>

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

WAŻNE! Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 15 osób

2

SZKOLENIE

WÓZKI WIDŁOWE:

 • łącznie 38h
 • teoria 24h
 • praktyka 10h
 • uzupełnienie 4h

ŁADOWARKI TELESKOPOWE:

 • łącznie 40h
 • teoria 24h
 • praktyka 12h
 • uzupełnienie 4h

WAŻNE! Rozszerzenie programowe (uzupełnienie) dotyczy osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

EGZAMIN

końcowy przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru przed komisją powołaną przez UDT

Teoretyczny:

 • 15 pytań
 • maks 4 błędy
 • czas trwania 30min
 • koszt 184,43 zł

Praktyczny:

 • umiejętność sprawnego poruszania się wózkiem
 • wykonania slalomu
 • wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania

pobierz >> wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji

4

UPRAWNIENIA

Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego wydaje odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

Na podstawie wniosku zawierającego oświadczenie, że osoba wykonywała czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej trzy lata, w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia (nieodpłatne)

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY NA EGZAMINIE!!!

 • nie zapięcie pasów
 • nie prawidłowe ruszanie
 • wychylanie się poza wózek
 • nieprawidłowe wysiadanie

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

pobierz >> wzór wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN100
 • LEKARZ LUB PSYCHOLOG
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN700
 • WÓZKI WIDŁOWE
 • Łącznie 38h
 • 3 dni

KURS

PLN900
 • ŁADOWARKI TELESKOPOWE
 • Łącznie 40h
 • 3 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • PAŃSTWOWY UDT
 • 30min
 • 15 pytań / maks 4 błędy

BADANIA

PLN100
 • LEKARZ LUB PSYCHOLOG
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN700
 • WÓZKI WIDŁOWE
 • Łącznie 38h
 • 3 dni

KURS

PLN900
 • ŁADOWARKI TELESKOPOWE
 • Łącznie 40h
 • 3 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • PAŃSTWOWY UDT
 • 30min
 • 15 pytań / maks 4 błędy

POWIĄZANE USŁUGI