SZKOLENIE OKRESOWE

SZKOLENIE OKRESOWE

Kierowca musi co 5 lat – licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej – ukończyć szkolenie okresowe odpowiednie dla pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Jeżeli przestał wykonywać przewóz na okres uniemożliwiający spełnienie tego obowiązku, przed ponownym przewozem musi ukończyć szkolenie okresowe. Szkolenie okresowe dotyczy osób posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej, które chcą przedłużyć jego ważność o 5lat

WAŻNE! Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których musi mieć prawo jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Czyli: jeżeli kierowca ma prawo jazdy kategorii C1 oraz C+E, nie musi odbywać odrębnych szkoleń okresowych.

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

WAŻNE! badania należy wykonać przed dniem rozpoczęciem szkolenia

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

 • łącznie 35h zajęć teoretycznych

OSOBY ZWOLNIONE ZE SZKOLENIA!

Kierowcy pojazdów przeznaczonych do użytku osobistego, które wymagają posiadania prawa jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E – w szczególności kierowcy, którzy zarobkowo przewożą nie więcej niż 9 osób, np. taksówkarze, których maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/h, odbywających przejazd bez osób / ładunku, w celu naprawy, bądź z miejsca zakupu / odbioru, przeznaczonych do akcji ratunkowych, wykorzystywanych do nauki jazdy oraz egzaminowania na prawo jazdy, do przewozu materiałów potrzebnych kierowcy do pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem, wykorzystywanych przez siły zbrojne, obronę cywilną, straż pożarną, policję (jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku), wykorzystywanych przez szkoły wyższe oraz producentów do celów rozwoju technicznego oraz testów

3

EGZAMIN

 • w formie testu kwalifikacyjnego jednokrotnego wyboru

 • czas trwania 15 min.

 • 10 pytań dopuszczalne 5 błędów

 • po zdanym egzaminie wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji

pobierz >> wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej

4

UPRAWNIENIA

 • kierowca musi uzyskać wpis do prawa jazdy, potwierdzający odbycie kwalifikacji (kod.95)

 • koszt wymiany prawa jazdy 100zł 50gr

 • wpisu dokonuje właściwy starosta lub prezydent miasta na podstawie wniosku

pobierz >> wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
pobierz >> prawo jazdy z kodem .95

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Kierowca musi co 5 lat – licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej – ukończyć szkolenie okresowe odpowiednie dla pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Jeżeli przestał wykonywać przewóz na okres uniemożliwiający spełnienie tego obowiązku, przed ponownym przewozem musi ukończyć szkolenie okresowe. Szkolenie okresowe dotyczy osób posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej, które chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat

WAŻNE! Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których musi mieć prawo jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Czyli: jeżeli kierowca ma prawo jazdy kategorii C1 oraz C+E, nie musi odbywać odrębnych szkoleń okresowych.

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

WAŻNE! badania należy wykonać przed dniem rozpoczęciem szkolenia

2

SZKOLENIE

 • łącznie 35h zajęć teoretycznych

OSOBY ZWOLNIONE ZE SZKOLENIA!

Kierowcy pojazdów przeznaczonych do użytku osobistego, które wymagają posiadania prawa jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E – w szczególności kierowcy, którzy zarobkowo przewożą nie więcej niż 9 osób, np. taksówkarze, których maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/h, odbywających przejazd bez osób / ładunku, w celu naprawy, bądź z miejsca zakupu / odbioru, przeznaczonych do akcji ratunkowych, wykorzystywanych do nauki jazdy oraz egzaminowania na prawo jazdy, do przewozu materiałów potrzebnych kierowcy do pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem, wykorzystywanych przez siły zbrojne, obronę cywilną, straż pożarną, policję (jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku), wykorzystywanych przez szkoły wyższe oraz producentów do celów rozwoju technicznego oraz testów

3

EGZAMIN

 • w formie testu kwalifikacyjnego jednokrotnego wyboru

 • czas trwania 15 min.

 • 10 pytań dopuszczalne 5 błędów

 • po zdanym egzaminie wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji

pobierz >> wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej

4

UPRAWNIENIA

 • kierowca musi uzyskać wpis do prawa jazdy, potwierdzający odbycie kwalifikacji (kod.95)

 • koszt wymiany prawa jazdy 100zł 50gr

 • wpisu dokonuje właściwy starosta lub prezydent miasta na podstawie wniosku

pobierz >> wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
pobierz >> prawo jazdy z kodem .95

CENNIK

CENNIK

LEKARZ

PLN200
 • ul. Górczewska 253d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 -16.00
 • każde dodatkowe orzeczenie 50zł

KURS

PLN700
 • 35h teorii
 • Jazda w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stare Kosiny 50D

PSYCHOLOG

PLN150
 • ul. Górczewska 152d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 – 16.00
 • własna pracownia psychologiczna

LEKARZ

PLN200
 • ul. Górczewska 253d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 -16.00
 • każde dodatkowe orzeczenie 50zł

KURS

PLN700
 • 35h teorii
 • Jazda w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stare Kosiny 50D

PSYCHOLOG

PLN150
 • ul. Górczewska 152d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 – 16.00
 • własna pracownia psychologiczna

POWIĄZANE USŁUGI