PROCEDURY KONTROLI W TRANSPORCIE DROGOWYM

PROCEDURY KONTROLI

Celem kursu jest usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy jak również wskazanie praktycznych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kar. Kurs kurs kontrola w firmie transportowej obejmuje procedury administracyjne dotyczące przeprowadzania kontroli. Wobec zapowiadanego przez PIP i ITD zwiększenia ilości kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe – omawiane na szkoleniu zagadnienia wydają się szczególnie ważne

DLA KOGO KURS

 • osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • osób zarządzających operacjami transportowymi i spedycyjnymi
 • przewoźników, a także do specjalistów ds. transportu i spedytorów w firmach produkcyjnych oraz realizujących przewozy na potrzeby własne
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18lat
 • dowód opłaty kursu
 • dokument potwierdzający tożsamość
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

PROGRAM SZKOLENIA

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych:

 • dokument przewozowy
 • kwalifikacje kierowcy
 • obowiązkowe wyposażenie
 • oznakowanie
 • przewóz luzem, w sztukach przesyłki i cysternach
 • wyłączenia ze stosowania przepisów ADR
 • typowe naruszenia >>

DLA KIEROWCÓW

Kontrola drogowa w przedsiębiorstwie obowiązki i uprawnienia:

 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu transportu drogowego
 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne >>
3

TARYFIKATOR

WYKROCZENIA W RUCHU DROGOWYM

zobacz >> taryfikator wykroczeń

WYKROCZENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM

zobacz >> taryfikator wykroczeń

4

UPRAWNIENIA

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 29990:2010

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Celem kursu jest usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy jak również wskazanie praktycznych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kar. Kurs kurs kontrola w firmie transportowej obejmuje procedury administracyjne dotyczące przeprowadzania kontroli. Wobec zapowiadanego przez PIP i ITD zwiększenia ilości kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe – omawiane na szkoleniu zagadnienia wydają się szczególnie ważne

DLA KOGO KURS

 • osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • osób zarządzających operacjami transportowymi i spedycyjnymi
 • przewoźników, a także do specjalistów ds. transportu i spedytorów w firmach produkcyjnych oraz realizujących przewozy na potrzeby własne
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18lat
 • dowód opłaty kursu
 • dokument potwierdzający tożsamość
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

PROGRAM SZKOLENIA

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych:

 • dokument przewozowy
 • kwalifikacje kierowcy
 • obowiązkowe wyposażenie
 • oznakowanie
 • przewóz luzem, w sztukach przesyłki i cysternach
 • wyłączenia ze stosowania przepisów ADR
 • typowe naruszenia >>

DLA KIEROWCÓW

Kontrola drogowa w przedsiębiorstwie obowiązki i uprawnienia:

 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu transportu drogowego
 • obowiązki kierującego przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne >>
3

TARYFIKATOR

WYKROCZENIA W RUCHU DROGOWYM

zobacz >> taryfikator wykroczeń

WYKROCZENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM

zobacz >> taryfikator wykroczeń

4

UPRAWNIENIA

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 29990:2010

CENNIK

CENNIK

KURS

PLN250
 • 8h teorii
 • PROCEDURY KONTROLI W TRANSPORCIE
 • 1 dzień

KURS

PLN250
 • 8h teorii
 • PROCEDURY KONTROLI W TRANSPORCIE
 • 1 dzień

POWIĄZANE USŁUGI