KURS OPERATORA POMP BETONIARSKICH

KURS OPERATORA POMP BETONIARSKICH

 • Uprawnienia operatora węzłów betoniarskich klasy III uprawniaja do obsługo węzłów betonowych o maksymalnej wydajności 60m3/h
 • Uprawnienia operatora węzłów betoniarskich klasy II uprawniaja do obsługo węzłów betonowych o nieograniczonych wydajnościach
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

Do szkolenia dla operatorów węzłów betoniarskich klasy II moze przystąpić operator posiadający uprawnienia węzłów betoniarskich klasy III przez okres jednego roku.

2

SZKOLENIE

Program nauczania nie zawiera zajęć praktycznych! Jednak dla każdej osoby przygotujemy odpowiednią ilość zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 72 godziny teoretyczne.

3

EGZAMIN

Egzamin składa sie z dwóch części. Pierwszym etapem jest część praktyczna, po której zdaje się część teoretyczną

4

UPRAWNIENIA

Uprawnienia operatora węzłów betoniarskich klasy II uprawniaja do obsługo węzłów betonowych o nieograniczonych wydajnościach.

Uprawnienia operatora węzłów betoniarskich klasy III uprawniaja do obsługo węzłów betonowych o maksymalnej wydajności 60m3/h.

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Uprawnia do kierowania :

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg z zastrzeżeniem ust. 2
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
1

WYMAGANIA

 • orzeczenie lekarskie

 • fotografii przodem (3,5×4,5)

 • pisemnej zgody (niepełnoletni)

 • ukończone 17lat i 9miesięcy

 • Profil PKK >> więcej

2

SZKOLENIE

Zajęcia teoretyczne 30h

 • przepisy służące bezpieczeństwu

 • zagrożenia w ruchu drogowym

 • sytuacje nadzwyczajne

 • obowiązki kierowcy

Zajęcia praktyczne 30h

 • praktyka na placu manewr.

 • praktyka w ruchu drogowym

3

EGZAMIN

Wewnętrzny

 • odbywa się w Ośrodku Szkolenia

 • po odbytym kursie

 • koszt w cenie kursu

Państwowy

 • odbywa się w WORDzie

 • po zdanym egz. wewnętrznym

 • koszt : 30zł (T) 140zł (P)

4

UPRAWNIENIA

Udaj się do Wydziału komunikacji( właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) i tam pokaż dowód opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu. Po dokonaniu płatności, należy udać się do urzędu z dowodem zapłaty i tam dokonać reszty formalności.

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN1800
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jazda na płycie poślizgowej ODTJ
 • Wariant mini nie zawiera dodatkowych kursów zawartych w cenie

KURS

PLN2000
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jeden kurs do wyboru:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ lub diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

EGZAMIN

PLN2200
 • 30h teorii / 30h praktyki
 • Dodatkowo dwa kursy:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ i diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

MINI

PLN1800
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jazda na płycie poślizgowej ODTJ

STANDARD

PLN2000
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jeden kurs do wyboru:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ lub diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

EXPERT

PLN2200
 • 30h teorii / 30h praktyki
 • Dodatkowo dwa kursy:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ i diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

POWIĄZANE USŁUGI