POJAZDY UPRZYWILEJOWANE I PRZEWOŻĄCE WARTOŚCI PIENIĘŻNE

POJAZDY UPRZYWILEJOWANE I PRZEWOŻĄCE WARTOŚCI PIENIĘŻNE

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne prowadzi Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Stopnia Wyższego 012W (Stare Kosiny 50D) w zakresie określonych bloków kategorii prawa jazdy:

 • A1, A2, A
 • B1, B, B+E
 • C1, C1+E, C, C+E
 • D1, D1+E, D, D+E

Celem szkolenia jest przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym i bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie granic bezpieczeństwa, których przekroczenie powoduje utratę panowania nad pojazdem

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy
 • zezwolenie (uzupełniający)

DLA KOGO SZKOLENIE ?

 • ratownictwo medyczne
 • ratownictwo chemiczne
 • ratownictwo wodne
 • straż gminna
 • służby parku narodowego
 • bankowozy

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Kurs podstawowy – dotyczy osób które nie posiadają żadnego zezwolenia

 • kat.A 24h (6T,18P)
 • kat.B,C,D 14h (6T,8P)

Kurs uzupełniający – obowiązuje osoby, które rozszerzają zakres posiadanego zezwolenia

 • posiada zezw. kat. A
  uzupeł. kat.B,C,D (11h)
 • posiada zezw. kat.B,C,D
  uzupeł. kat.A (21h)
  uzupeł. kat.B,C,D (11h)

T – zajęcia teoretyczne 45min P – zajęcia praktyczne 60min

3

EGZAMIN

 • prowadzi ODTJ w formie testu jednokrotnego wyboru
 • 20 pytań maks 4 błędy
 • 25 min na test
 • koszt egzaminu wliczony w cenę kursu

Po zdanym egzaminie osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne bezterminowo

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kurs

pobierz >> wzór wniosku o wydanie zezwolenia

zobacz >> wzór zezwolenia

4

UPRAWNIENIA

STAROSTA WYDAJE ZEZWOLENIE (MAX. 5 LAT) NA PODSTAWIE:

 • wniosku oraz kopii:
 • orzeczenia lekarskiego >>
 • orzeczenia psychologicznego>>
 • zaśw. o ukończeniu kursu
 • opłaty za wydanie zezwolenia (koszt 50zł)

STAROSTA ROZSZERZA ZAKRES ZEZWOLENIA NA PODSTAWIE:

 • wniosku
 • zaświadczenia o kursie uzupełniającym
 • dowodu opłaty

STAROSTA PRZEDŁUŻA WAŻNOŚĆ ZEZWOLENIA NA PODSTAWIE:

 • orzeczenia lekarskiego >> wydanego na podstawie badań (z art. 75 ust. 1 pkt 6)
 • orzeczenia psychologicznego >> wydanego na podstawie badań (z art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)
 • dowodu opłaty

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne prowadzi Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Stopnia Wyższego 012W (Stare Kosiny 50D) w zakresie określonych bloków kategorii prawa jazdy:

 • A1, A2, A
 • B1, B, B+E
 • C1, C1+E, C, C+E
 • D1, D1+E, D, D+E

Celem szkolenia jest przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym i bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie granic bezpieczeństwa, których przekroczenie powoduje utratę panowania nad pojazdem

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy
 • zezwolenie (uzupełniający)

DLA KOGO SZKOLENIE ?

 • ratownictwo medyczne
 • ratownictwo chemiczne
 • ratownictwo wodne
 • straż gminna
 • służby parku narodowego
 • bankowozy

2

SZKOLENIE

Kurs podstawowy – dotyczy osób które nie posiadają żadnego zezwolenia

 • kat.A 24h (6T,18P)
 • kat.B,C,D 14h (6T,8P)

Kurs uzupełniający – obowiązuje osoby, które rozszerzają zakres posiadanego zezwolenia

 • posiada zezw. kat. A
  uzupeł. kat.B,C,D (11h)
 • posiada zezw. kat.B,C,D
  uzupeł. kat.A (21h)
  uzupeł. kat.B,C,D (11h)

T – zajęcia teoretyczne 45min P – zajęcia praktyczne 60min

3

EGZAMIN

 • prowadzi ODTJ w formie testu jednokrotnego wyboru
 • 20 pytań maks 4 błędy
 • 25 min na test
 • koszt egzaminu wliczony w cenę kursu

Po zdanym egzaminie osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne bezterminowo

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kurs

pobierz >> wzór wniosku o wydanie zezwolenia

zobacz >> wzór zezwolenia

4

UPRAWNIENIA

STAROSTA WYDAJE ZEZWOLENIE (MAX. 5 LAT) NA PODSTAWIE:

 • wniosku oraz kopii:
 • orzeczenia lekarskiego >>
 • orzeczenia psychologicznego>>
 • zaśw. o ukończeniu kursu
 • opłaty za wydanie zezwolenia (koszt 50zł)

STAROSTA ROZSZERZA ZAKRES ZEZWOLENIA NA PODSTAWIE:

 • wniosku
 • zaświadczenia o kursie uzupełniającym
 • dowodu opłaty

STAROSTA PRZEDŁUŻA WAŻNOŚĆ ZEZWOLENIA NA PODSTAWIE:

 • orzeczenia lekarskiego >> wydanego na podstawie badań (z art. 75 ust. 1 pkt 6)
 • orzeczenia psychologicznego >> wydanego na podstawie badań (z art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)
 • dowodu opłaty

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN350
 • ORZECZENIE LEKARSKIE + PSYCHOLOGICZNE
 • Własny gabinet i pracownia psychologiczna
 • Piątek godz. 18.00-20.00 ul. Górczewska 253D/6

KURS

kat.B/C1000/1200
 • KURS PODSTAWOWY 14h
 • kurs uzupełniający 11h 100zł taniej
 • 1 dzień

UPRAWNIENIA

PLN50
 • WYDAJE STAROSTA
 • ważność maksymalnie 5 lat
 • nie dłużej niż ważność orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego

BADANIA

PLN350
 • ORZECZENIE LEKARSKIE + PSYCHOLOGICZNE
 • Własny gabinet i pracownia psychologiczna
 • Piątek godz. 18.00-20.00 ul. Górczewska 253D/6

KURS

kat.B/C1000/1200
 • KURS PODSTAWOWY 14h
 • kurs uzupełniający 11h 100zł taniej
 • 1 dzień

UPRAWNIENIA

PLN50
 • WYDAJE STAROSTA
 • ważność maksymalnie 5 lat
 • nie dłużej niż ważność orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego

POWIĄZANE USŁUGI