OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

PODESTY RUCHOME

Kurs dotyczy podestów ruchomych przejezdnych PRP

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

Uwaga!!!Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 15 osób

2

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA KURSU

 • PRP – łącznie 34 h
  • Teoria 24h
  • Praktyka 10h
  • Uzupełnienie 4h

Uwaga!!! uzupełnienie dotyczy osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

EGZAMIN

Teoretyczny:

 • test jednokrotnego wyboru
 • 15 pytań maks 4 błędy
 • czas trwania 30min
 • koszt 184,43 zł

Praktyczny:

 • umiejętność sprawnego poruszania się wózkiem
 • wykonania slalomu
 • wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania

WEWNĘTRZNY OS

Przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki szkoleniowej

PAŃSTWOWY UDT

Przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

pobierz >> wzór wniosku o wydanie kwalifikacji

4

UPRAWNIENIA

Zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją UDT umożliwia uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych umożliwiających podjęcie pracy wózkami jezdniowymi.

PRZEDŁUŻENIE WNIOSKU

pobierz >> wzór wniosku o przedłużenie kwalifikacji

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY!!!

 • nie zapięcie pasów
 • nie prawidłowe ruszanie
 • wychylanie się poza wózek
 • nieprawidłowe wysiadanie

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Kurs dotyczy podestów ruchomych przejezdnych PRP

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych

1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

Uwaga!!!Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 15 osób

2

SZKOLENIE

Czas trwania łącznie 34h

 • Teoria 24h
 • Praktyka 10h
 • Uzupełnienie 4h

Uwaga!!! uzupełnienie dotyczy osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki

3

EGZAMIN

Teoretyczny:

 • test jednokrotnego wyboru
 • 15 pytań maks 4 błędy
 • czas trwania 30min
 • koszt 184,43 zł

Praktyczny:

 • umiejętność sprawnego poruszania się wózkiem
 • wykonania slalomu
 • wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania

WEWNĘTRZNY OS

Przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki szkoleniowej

PAŃSTWOWY UDT

Przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

pobierz >> wzór wniosku o wydanie kwalifikacji

4

UPRAWNIENIA

Zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją UDT umożliwia uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych umożliwiających podjęcie pracy wózkami jezdniowymi.

PRZEDŁUŻENIE WNIOSKU

pobierz >> wzór wniosku o przedłużenie kwalifikacji

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY!!!

 • nie zapięcie pasów
 • nie prawidłowe ruszanie
 • wychylanie się poza wózek
 • nieprawidłowe wysiadanie

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN220
 • LEKARZ + PSYCHOLOG
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN900
 • 1 WJO
 • Łącznie 40h
 • 5 dni

KURS

PLN700
 • 2 WJO
 • Łącznie 38h
 • 5 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • PAŃSTWOWY UDT
 • 30min
 • 15 pytań / maks 4 błędy

BADANIA

PLN220
 • LEKARZ + PSYCHOLOG
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN900
 • PODESTY RUCHOME
 • Łącznie 34h
 • 5 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • PAŃSTWOWY UDT
 • 30min
 • 15 pytań / maks 4 błędy

POWIĄZANE USŁUGI