OPERATOR PILAREK MECHANICZNYCH

OPERATOR PILAREK MECHANICZNYCH

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

UWAGA!!! Uprawnienie nie dotyczy leśnictwa, budownictwa oraz rejonu pasów drogowych, gdzie obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania tych prac

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

Uwaga!!!Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 20 teoria 3 praktyka

2

SZKOLENIE

Czas trwania łącznie 10h

 • zajęcia teoretyczne 6h
 • zajęcia praktyczne 4h
 • jednostka lekcyjna 45 min
3

EGZAMIN

Po skończonym kursie z części teoretycznej i praktycznej za przeprowadzenie którego odpowiada jednostka organizująca szkolenie

UWAGA!!! W kursie z obsługi kos spalinowych nie jest wymagany egzamin państwowy UDT

4

UPRAWNIENIA

Po odbytym szkoleniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

UWAGA!!! Uprawnienie nie dotyczy leśnictwa, budownictwa oraz rejonu pasów drogowych, gdzie obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania tych prac

1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza

Uwaga!!!Maksymalna liczebność grup szkoleniowych – 20 teoria 3 praktyka

2

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA KURSU

 • zajęcia teoretyczne 6h
 • zajęcia praktyczne 4h
 • łącznie 10h
 • jednostka lekcyjna 45 min
3

EGZAMIN

Po skończonym kursie z części teoretycznej i praktycznej za przeprowadzenie którego odpowiada jednostka organizująca szkolenie

UWAGA!!! W kursie z obsługi kos spalinowych nie jest wymagany egzamin państwowy UDT

4

UPRAWNIENIA

Po odbytym szkoleniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN100
 • Orzeczenie lekarza
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN150
 • PILARKI MECHANICZNE
 • Łącznie 10h
 • 1 dzień

BADANIA

PLN100
 • Orzeczenie lekarza
 • ul. Górczewska 253d/6
 • piątek godz.18.00-20.00

KURS

PLN150
 • PILARKI MECHANICZNE
 • Łącznie 10h
 • 1 dzień

POWIĄZANE USŁUGI