KURS NA NALEWAKI (OBSŁUGA URZĄDZEŃ NO)

KURS NALEWAKI NO

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych materiałami według ADR obejmuje:

 • klasę 2 (gazy)

 • klasę 3 (ciekłe zapalne)

 • klasę 8 (żrące)

 • klasę 9 (różne materiały i przedmioty niebezpieczne )

Dla kogo szkolenie ?

 • dla zawodowych kierowców posiadających ważne ADR – zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy, chcących poszerzyć zakres posiadanych uprawnień o możliwość samodzielnego napełniania opróżniania cystern

 • dla pracowników obsługujących stanowiska rozlewni zatrudnionych w firmach produkcyjnych paliw płynnych i gazowych

 • dla pracowników stacji benzynowych lub gazowych

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • znajomość języka polskiego

 • tłumacz przysięgły (obcokrajowcy)

WAŻNE! do kurs na NALEWAKI nie potrzebujesz badań lekarskich

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 • informacja o wykształceniu

 • informacja o miejscu egzaminu

 • informacje o zakresie egzaminu i rodzaju urządzenia tech.

 • zgodę jednostki organizacyjnej w której będzie egzamin

 • kopię zaświadczeń poświadczających inne kwalifikacje lub uprawnienia

 • potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Łączna liczba zajęć 24h w tym:

 • zajęcia teoretyczne 16h

 • zajęcia praktyczne 8h

Czas trwania zajęć:

 • 1h zajęć 45 min

100% ZDAWALNOŚCI NA OSTATNIM EGZAMINIE!!!

3

EGZAMIN

 • sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na pisemny wniosek zainteresowanego

 • egz. teoretyczny, w formie pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej

 • egz. praktyczny, polegającej na sprawdzeniu umiejętności

INFORMACJA O TERMINIE

 • TDT w ciągu 30 dni roboczych informuje osobę o wyznaczeniu terminu egzaminu

EGZAMIN POPRAWKOWY

 • Ponowny egzamin możliwy po złożeniu nowego wniosku

ODWOŁANIE EGZAMINU

Jeżeli osoba poinformuje TDT pisemnie na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem o nie stawieniu się, pobrana opłata:

 • ulegnie zwrotowi lub

 • zostanie zaliczona na poczet ponownego egzaminu

pobierz >> wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji NO

4

UPRAWNIENIA

 • TDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne określając jego ważność na 5 lat

ZAKRES ZAŚWIADCZENIA

 • zaświadczenie obejmuje jeden rodzaj urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem

PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA

 • następuje na wniosek zainteresowanego i jest bezpłatne

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA

 • wniosek maksymalnie 3 miesiące przed upływem 5 lat

 • wykonywanie czynności przez co najmniej 3 lata

 • oświadczenie do wniosku

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego NO

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych materiałami według ADR obejmuje:

 • klasę 2 (gazy)

 • klasę 3 (ciekłe zapalne)

 • klasę 8 (żrące)

 • klasę 9 (różne materiały i przedmioty niebezpieczne )

Dla kogo szkolenie ?

 • dla zawodowych kierowców posiadających ważne ADR – zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy, chcących poszerzyć zakres posiadanych uprawnień o możliwość samodzielnego napełniania opróżniania cystern

 • dla pracowników obsługujących stanowiska rozlewni zatrudnionych w firmach produkcyjnych paliw płynnych i gazowych

 • dla pracowników stacji benzynowych lub gazowych

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

 • ukończone 18 lat

 • znajomość języka polskiego

 • tłumacz przysięgły (obcokrajowcy)

WAŻNE! do kurs na NALEWAKI nie potrzebujesz badań lekarskich

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 • informacja o wykształceniu

 • informacja o miejscu egzaminu

 • informacje o zakresie egzaminu i rodzaju urządzenia tech.

 • zgodę jednostki organizacyjnej w której będzie egzamin

 • kopię zaświadczeń poświadczających inne kwalifikacje lub uprawnienia

 • potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin

2

SZKOLENIE

Łączna liczba zajęć 24h w tym:

 • zajęcia teoretyczne 16h

 • zajęcia praktyczne 8h

Czas trwania zajęć:

 • 1h zajęć 45 min

100% ZDAWALNOŚCI NA OSTATNIM EGZAMINIE!!!

3

EGZAMIN

 • sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na pisemny wniosek zainteresowanego

 • egz. teoretyczny, w formie pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej

 • egz. praktyczny, polegającej na sprawdzeniu umiejętności

INFORMACJA O TERMINIE

 • TDT w ciągu 30 dni roboczych informuje osobę o wyznaczeniu terminu egzaminu

EGZAMIN POPRAWKOWY

 • Ponowny egzamin możliwy po złożeniu nowego wniosku

ODWOŁANIE EGZAMINU

Jeżeli osoba poinformuje TDT pisemnie na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem o nie stawieniu się, pobrana opłata:

 • ulegnie zwrotowi lub

 • zostanie zaliczona na poczet ponownego egzaminu

pobierz >> wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji NO

4

UPRAWNIENIA

 • TDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne określając jego ważność na 5 lat

ZAKRES ZAŚWIADCZENIA

 • zaświadczenie obejmuje jeden rodzaj urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem

PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA

 • następuje na wniosek zainteresowanego i jest bezpłatne

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA

 • wniosek maksymalnie 3 miesiące przed upływem 5 lat

 • wykonywanie czynności przez co najmniej 3 lata

 • oświadczenie do wniosku

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego NO

CENNIK

CENNIK

KURS

PLN600
 • JEDNA KLASA
 • UWAGA! każda kolejna klasa 350zł
 • 2-3 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • Obowiązuje od 11 lutego 2020r.
 • Opłata za egzamin pobierana jest w wysokości 3.75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej ogłoszonej przez PGUS prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

KURS

PLN600
 • JEDNA KLASA
 • UWAGA! każda kolejna klasa 350zł
 • 2-3 dni

EGZAMIN

PLN184,43
 • Obowiązuje od 11 lutego 2020r.
 • Opłata za egzamin pobierana jest w wysokości 3.75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej ogłoszonej przez PGUS prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

POWIĄZANE USŁUGI