KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

 WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kierowca, który wykonuje zarobkowe przewozy drogowe samochodami ciężarowymi o dmc powyżej 3,5t lub autobusami powyżej 9 osób, a także przedsiębiorca wykonujący przewozy jako kierowca musi posiadać oprócz prawa jazdy świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacja wstępna dotyczy kierowców którzy chcą wykonywać przewozy drogowe pojazdami samochodowymi a uzyskali uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy :

 • kategorii D po 10 września 2008 r.

 • kategorii C po 10 września 2009 r.

Szkolenie prowadzone jest w zakresie dwóch bloków programowych:

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E lub
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

WAŻNE! badania należy wykonać przed dniem rozpoczęciem szkolenia

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

 • łącznie 70h i obejmuje :

 • zajęcia teoretyczne 65h

 • ruch drogowy 5h

3

EGZAMIN

 • w formie testu kwalifikacyjnego jednokrotnego wyboru

 • czas trwania 15 min.

 • 10 pytań dopuszczalne 5 błędów

 • po zdanym egzaminie wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji

pobierz >> wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej

4

UPRAWNIENIA

 • kierowca musi uzyskać wpis do prawa jazdy, potwierdzający odbycie kwalifikacji (kod.95)

 • koszt wymiany prawa jazdy 100zł 50gr

 • wpisu dokonuje właściwy starosta lub prezydent miasta na podstawie wniosku

pobierz >> wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
pobierz >> prawo jazdy z kodem .95

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Kierowca, który wykonuje zarobkowe przewozy drogowe samochodami ciężarowymi o dmc powyżej 3,5t lub autobusami powyżej 9 osób, a także przedsiębiorca wykonujący przewozy jako kierowca musi posiadać oprócz prawa jazdy świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacja wstępna dotyczy kierowców którzy chcą wykonywać przewozy drogowe pojazdami samochodowymi a uzyskali uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy :

 • kategorii D po 10 września 2008 r.

 • kategorii C po 10 września 2009 r.

Szkolenie prowadzone jest w zakresie dwóch bloków programowych:

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E lub
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

WAŻNE! badania należy wykonać przed dniem rozpoczęciem szkolenia

2

SZKOLENIE

 • łącznie 70h i obejmuje :

 • zajęcia teoretyczne 65h

 • ruch drogowy 5h

3

EGZAMIN

 • w formie testu kwalifikacyjnego jednokrotnego wyboru

 • czas trwania 15 min.

 • 10 pytań dopuszczalne 5 błędów

 • po zdanym egzaminie wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji

pobierz >> wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej

4

UPRAWNIENIA

 • kierowca musi uzyskać wpis do prawa jazdy, potwierdzający odbycie kwalifikacji (kod.95)

 • koszt wymiany prawa jazdy 100zł 50gr

 • wpisu dokonuje właściwy starosta lub prezydent miasta na podstawie wniosku

pobierz >> wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
pobierz >> prawo jazdy z kodem .95

CENNIK

CENNIK

LEKARZ

PLN200
 • ul. Górczewska 253d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 -16.00
 • każde dodatkowe orzeczenie 50zł

KURS

PLN1000
 • 65h teorii / 5h praktyki
 • Jazda w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stare Kosiny 50D

PSYCHOLOG

PLN150
 • ul. Górczewska 152d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 – 16.00
 • własna pracownia psychologiczna

LEKARZ

PLN200
 • ul. Górczewska 253d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 -16.00
 • każde dodatkowe orzeczenie 50zł

KURS

PLN1000
 • 65h teorii / 5h praktyki
 • Jazda w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stare Kosiny 50D

PSYCHOLOG

PLN150
 • ul. Górczewska 152d lokal 6
 • piątek godz. 14.00 – 16.00
 • własna pracownia psychologiczna

POWIĄZANE USŁUGI