KURSY RÓWNOLEGŁE

KURSY RÓWNOLEGŁE

Za szkolenie prowadzone równolegle, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Za szkolenie prowadzone równolegle, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia

CENNIK

CENNIK

Kat.(C,D)

PLN2000
 • 20h teorii / 20h(C) 60h(D) praktyki
 • Dodatkowo jazda na płycie poślizgowej ODTJ
 • Wariant mini nie zawiera dodatkowych kursów zawartych w cenie

Kat. (C,C+E)

PLN2000
 • 20h teorii / 20h(C) 25h(C+E) praktyki
 • Dodatkowo jeden kurs do wyboru:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ lub diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

Kat. (D,C)

PLN2200
 • 20h teorii / 40h(D) 30h(C) praktyki
 • Dodatkowo dwa kursy:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ i diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

Kat. (C,D)

PLN2000
 • 20h teorii / 20h(C) 60h(D) praktyki
 • Dodatkowo jazda na płycie poślizgowej ODTJ

Kat. (C,C+E)

PLN2000
 • 0h teorii / 20h(C) 25h(C+E) praktyki
 • Dodatkowo jeden kurs do wyboru:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ lub diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

Kat. (D,C)

PLN2200
 • 20h teorii / 40h(D) 30h(C) praktyki
 • Dodatkowo dwa kursy:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ i diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

POWIĄZANE USŁUGI