KURS DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

KURS DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

Kurs składa się z (części I) podstawowej oraz (części II, III, IV, V) specjalistycznych dotyczących badań technicznych :

 • część I – okresowych w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów
 • część II – autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • część III – pojazdu przewożącego towary niebezpieczne ( ADR)
 • część IV pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
 • część V – pojazdu:
  • zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
  • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • wykształcenia średnie lub wyższe czytaj więcej…

ZWOLNIENIE ZE SZKOLENIA

 • osoba która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej
 • zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 • do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a SKP
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Kurs trwa łącznie 116 h:

 • część I – 54h (27T 20P 7S)
 • część II – 9h (7T 1P 1S)
 • część III – 16h (10T 5P 1S)
 • część IV – 14h (10T 5P 1S)
 • część V – 23h (14T 8P 1S)

T – teoria

P – praktyka

S – sprawdzian umiejętności

Po odbyciu szkolenia, uczestnik otrzymuj zaświadczenie o jego ukończeniu.

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3

EGZAMIN

 • osoba szkolona składa wniosek wraz z kopią opłaty do dyrektora TDT nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście
 • dyrektor TDT zamieszcza na stronie TDT komunikat w sprawie wyznaczonych terminów
 • egzamin przeprowadzany jest nie rzadziej niż co 6 miesięcy dla grupy minimum 10 osób i może zostać odwołany co najmniej 3 dni przed

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DIAGNOSTY:

Część teoretyczna:

 • moduł I – 60min, 30pytań, maks 6 błędów, test jednokrotnego wyboru z (cz. I)
 • modułu II – 15min, 5pytań maks 1 błąd, test jednokrotnego wyboru (osobno dla każdej części II, III, IV i V)
 • modułu III – 30min, jedno pytanie opisowego z programu (poprawny opis)

Część praktyczna:

 • przeprowadzenie badania na stacji diagnostycznej w zakresie określonym przez komisję zalicza >>

DLA DIAGNOSTÓW KTÓRZY UZUPEŁNIAJĄ UPRAWNIENIA:

Egzamin obejmuje jedynie moduł II i III oraz część praktyczną

INNE SYTUACJE czytaj więcej…

pobierz >> wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu

4

UPRAWNIENIA

WYDANIE UPRAWNIEŃ

Dyrektor TDT w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przesyła na adres wskazany we wniosku:

 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu które stanowi podstawę do ubiegania się o wydania uprawnień diagnosty
 • pismo informujące o wynikach z poszczególnych części w przypadku negatywnego wyniku

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Starosta wydaje uprawnienia diagnosty na podstawie wniosku i załączonych dokumentów (oryginały do wglądu) czytaj więcej…

PRACA W SKP

Jako diagnosta możesz pracować na Stacjach Kontroli Pojazdów wpisanych do rejestru przedsiębiorców SKP

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

W przypadku wydania przez Starostę decyzji o cofnięciu uprawnień o kolejne można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 5 lat

zobacz >> wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu

pobierz >> wzór wniosku o wydanie uprawnień

zobacz >> wzór uprawnienia diagnosty

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Kurs składa się z (części I) podstawowej oraz (części II, III, IV, V) specjalistycznych dotyczących badań technicznych :

 • część I – okresowych w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów
 • część II – autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • część III – pojazdu przewożącego towary niebezpieczne ( ADR)
 • część IV pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
 • część V – pojazdu:
  • zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
  • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

 • wykształcenia średnie lub wyższe czytaj więcej…

ZWOLNIENIE ZE SZKOLENIA

 • osoba która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej
 • zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 • do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a SKP
2

SZKOLENIE

Kurs trwa łącznie 116 h:

 • część I – 54h (27T 20P 7S)
 • część II – 9h (7T 1P 1S)
 • część III – 16h (10T 5P 1S)
 • część IV – 14h (10T 5P 1S)
 • część V – 23h (14T 8P 1S)

T – teoria

P – praktyka

S – sprawdzian umiejętności

Po odbyciu szkolenia, uczestnik otrzymuj zaświadczenie o jego ukończeniu.

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3

EGZAMIN

 • osoba szkolona składa wniosek wraz z kopią opłaty do dyrektora TDT nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście
 • dyrektor TDT zamieszcza na stronie TDT komunikat w sprawie wyznaczonych terminów
 • egzamin przeprowadzany jest nie rzadziej niż co 6 miesięcy dla grupy minimum 10 osób i może zostać odwołany co najmniej 3 dni przed

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DIAGNOSTY:

Część teoretyczna:

 • moduł I – 60min, 30pytań, maks 6 błędów, test jednokrotnego wyboru z (cz. I)
 • modułu II – 15min, 5pytań maks 1 błąd, test jednokrotnego wyboru (osobno dla każdej części II, III, IV i V)
 • modułu III – 30min, jedno pytanie opisowego z programu (poprawny opis)

Część praktyczna:

 • przeprowadzenie badania na stacji diagnostycznej w zakresie określonym przez komisję zalicza >>

DLA DIAGNOSTÓW KTÓRZY UZUPEŁNIAJĄ UPRAWNIENIA:

Egzamin obejmuje jedynie moduł II i III oraz część praktyczną

INNE SYTUACJE czytaj więcej…

pobierz >> wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu

4

UPRAWNIENIA

WYDANIE UPRAWNIEŃ

Dyrektor TDT w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przesyła na adres wskazany we wniosku:

 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu które stanowi podstawę do ubiegania się o wydania uprawnień diagnosty
 • pismo informujące o wynikach z poszczególnych części w przypadku negatywnego wyniku

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Starosta wydaje uprawnienia diagnosty na podstawie wniosku i załączonych dokumentów (oryginały do wglądu) czytaj więcej…

PRACA W SKP

Jako diagnosta możesz pracować na Stacjach Kontroli Pojazdów wpisanych do rejestru przedsiębiorców SKP

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

W przypadku wydania przez Starostę decyzji o cofnięciu uprawnień o kolejne można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 5 lat

zobacz >> wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu

pobierz >> wzór wniosku o wydanie uprawnień

zobacz >> wzór uprawnienia diagnosty

CENNIK

CENNIK

KURS

PLN2500
 • KANDYDAT NA DIAGNOSTĘ
 • Łącznie 14h/os.
 • 2 dni

EGZAMIN

PLN270
 • KANDYDAT NA DAIGNOSTĘ
 • Pełnomocnictwo 17zł (opcjonalnie)
 • 3 dni

KURS

PLN1500
 • DIAGNOSTA UZUPEŁNIAJĄCY UPRAWNIENIA
 • Łącznie 32h/os.
 • 4 dni

EGZAMIN

PLN130
 • DIAGNOSTA UZUPEŁNIAJĄCY UPRAWNIENIA
 • Pełnomocnictwo 17zł (opcjonalnie)
 • 3 dni

UPRAWNIENIA

PLN48
 • UPRAWNIENIA DIAGNOSTY
 • Pełnomocnictwo (opcjonalnie) 17zł
 • 4 dni

KURS

PLN2500
 • KANDYDAT NA DIAGNOSTĘ
 • Łącznie 14h/os.
 • 2 dni

EGZAMIN

PLN270
 • KANDYDAT NA DAIGNOSTĘ
 • Pełnomocnictwo 17zł (opcjonalnie)
 • 3 dni

KURS

PLN1500
 • DIAGNOSTA UZUPEŁNIAJĄCY UPRAWNIENIA
 • Łącznie 32h/os.
 • 4 dni

EGZAMIN

PLN130
 • DIAGNOSTA UZUPEŁNIAJĄCY UPRAWNIENIA
 • Pełnomocnictwo 17zł (opcjonalnie)
 • 3 dni

UPRAWNIENIA

PLN48
 • UPRAWNIENIA DIAGNOSTY
 • Pełnomocnictwo (opcjonalnie) 17zł
 • 4 dni

POWIĄZANE USŁUGI