DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE

Oferujemy naszym klientom szereg usług na które istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków publicznych dystrybuowanych przez:

 • Urząd Pracy (w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy)
 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (w tym Podmiotowy System Finansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych)

WAŻNE! Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa (liczby zatrudnionych osób rocznego obrotu):

 • mikroprzedsiębiorstwo (max. 10 osób / 2mln euro obrót i roczny bilans)
 • małe przedsiębiorstwo (max. 50 osób / 10mln euro obrót i roczny bilans)
 • średnie przedsiębiorstwo (max. 250 osób / 50mln euro obrót 43 mln euro rb)

Powiatowy Urząd Pracy

PUP – Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta

Firma wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • 100% mikroprzedsiębiorstwa
 • 80% małe, średnie, duże

DLA KOGO

Dla bezrobotnych poszukujących pracy oraz dla pracodawców i przedsiębiorców

FORMY WSPARCIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS – Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników

DLA KOGO

Wszystkie przedsiębiorstwa: duże, średnie, małe mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • 100% mikroprzedsiębiorstwa
 • 80% małe, średnie, duże
 • max. 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Zobacz >> ścieżka pozyskania dotacji

Zobacz >> na co środki dla przedsiębiorcy

Podmiotowy System Finansowania

PSF – to schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy jest to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna powołana uchwałą sejmiku województwa, zajmuje się dystrybucją środków PSF

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSF 

 • wsparcie tylko dla MŚP
 • odbiorca samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej
 • system zintegrowany z BUR (wybór usług tylko z listy BUR)

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

 • woj. podlaskie >>
  • dofinansowanie 90%
  • kwota 9-15 tys. zł/os.
 • woj. podkarpackie >>

ZASADY DOFINANSOWANIA

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z Regionalnych programów Operacyjnych każdego z Województw

 

Baza Usług Rozwojowych

BUR – to internetowa baza usług prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza dedykowana jest instytucjom, przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom fizycznym

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • 80% mikroprzedsiębiorstwa
 • 70% małe przedsiębiorstwa
 • 50% średnie przedsiębiorstwa
 • 10% dodatkowo >>

ŚCIEŻKA POZYSKANIA DOTACJI

 1. Skontaktuj się z Nami
 2. Wybierz dowolną usługę
 3. Przygotujemy ofertę
 4. Złożymy dokumenty u operatora
 5. Zrealizuj usługę
 6. Oceń usługę

WAŻNE! Sprawdź możliwości uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe w poszczególnych województwach >>

zobacz >> regulamin BUR

Oferujemy naszym klientom szereg usług na które istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków publicznych:

 • Urząd Pracy
 • Bazy Usług Rozwojowych
 • Podmiotowy System Finansowania
 • Krajowy Fundusz Socjalny
80%

URZĄD PRACY

Dofinansowanie kształcenia z urzędu pracy dostępne jest wyłącznie dla osób, które faktycznie świadczą pracę. Urząd pracy może sfinansować 80 proc. kosztów szkolenia, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw aż 100 proc. Wsparcie udzielane jest na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać ze strony Urzędu Pracy

90%

BUR

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

90%

PSF

Wparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej. System umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia ponadto jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych. Szczegóły na stronie Funduszy Europejskich

100%

KFS

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Urzędzie Pracy i poczekać na decyzję. Szczegóły na str. Krajowego Funduszu Szkoleniowego