KURS DORADCY ADR – DGSA

KURS DORADCY ADR – DGSA

Do zadań doradcy należą:

 • przygotowanie rocznych sprawozdań
 • sporządzanie raportu powypadkowego
 • pomoc merytoryczna oraz sprawdzanie prawidłowości przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawnymi

Praca dla Doradcy DGSA:

 • firmach w których transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznaczenia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR
 • w firmach wykonujących załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone 21 lat
 • niekaralność w zakresie:
  • wiarygodności dokumentów
  • obrotu gospodarczego
  • bezpieczeństwa powszechnego
 • ukończony kurs doradcy DGSA
 • zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Kurs trwa łącznie 44h w tym:

 • ogólna 24h
 • część specjalistyczna 16h
 • konsultacje 4h
 • dopuszcza się nieobecność w wymiarze nieprzekraczającym 25% zajęć teoretycznych

zobacz >> szczegółowy program

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

3

EGZAMIN

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Dyrektora TDT wniosku co najmniej 7 dni przed terminem jego wyznaczenia

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Kandydat na Doradcę:

 • dowód opłaty (500zł)
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • oświadczenie o niekaralności

Doradca przedłużający ważność:

 • dowód opłaty (300zł)
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • oświadczenie o niekaralności
 • kopię posiadanego świadectwa

EGZAMIN PRZEPROWADZA SIĘ

 • dla minimum 10 osób
 • w formie testu wielokrotnego wyboru
 • część ogólna:

  • test 80min / 30pytań maks 6 błędów
 • część specjalistyczna:

  • test 60min / 20 pytań / maks 4 błędy
  • zadanie praktyczne 60min / zaliczenie

WYZNACZENIE TERMINÓW TDT >>

PRZED EGZAMINEM>>

W TRAKCIE EGZAMINU>>

PRZEBIEG EGZAMINU>>

pobierz >> wzór wniosku

pobierz >> oświadczenie o niekaralności

4

UPRAWNIENIA

WYDANIE ŚWIADECTWA

Świadectwo wydaje Dyrektor TDT w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, licząc od dnia zdanego egzaminu. Opłata za wydanie wtórnika świadectwa wynosi 50 zł

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

Dyrektor TDT przedłuża ważność świadectwa na kolejne 5 lat, licząc od dnia upływu terminu jego ważności Doradcy który:

 • spełnia wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • nie naruszył rażąco w okresie ostatnich 5 lat przepisów ADR
 • posiada ważne świadectwo
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa zdał ponowny egzamin

COFNIĘCIE ŚWIADECTWA

Dyrektor TDT, w drodze decyzji cofa świadectwo jeżeli doradca:

 • przestał spełniać wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • rażąco naruszył przepisy ADR (nie przygotował rocznego sprawozdania)

ODZYSKANIE ŚWIADECTWA

Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia ( prawomocnej decyzji)

zobacz >> wzór świadectwa doradcy

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Do zadań doradcy należą:

 • przygotowanie rocznych sprawozdań
 • sporządzanie raportu powypadkowego
 • pomoc merytoryczna oraz sprawdzanie prawidłowości przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawnymi

Praca dla Doradcy DGSA:

 • firmach w których transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznaczenia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR
 • w firmach wykonujących załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych
Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

1

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone 21 lat
 • niekaralność w zakresie:
  • wiarygodności dokumentów
  • obrotu gospodarczego
  • bezpieczeństwa powszechnego
 • ukończony kurs doradcy DGSA
 • zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu
2

SZKOLENIE

Kurs trwa łącznie 44h w tym:

 • ogólna 24h
 • część specjalistyczna 16h
 • konsultacje 4h
 • dopuszcza się nieobecność w wymiarze nieprzekraczającym 25% zajęć teoretycznych

zobacz >> szczegółowy program

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

3

EGZAMIN

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Dyrektora TDT wniosku co najmniej 7 dni przed terminem jego wyznaczenia

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Kandydat na Doradcę:

 • dowód opłaty (500zł)
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • oświadczenie o niekaralności

Doradca przedłużający ważność:

 • dowód opłaty (300zł)
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • oświadczenie o niekaralności
 • kopię posiadanego świadectwa

EGZAMIN PRZEPROWADZA SIĘ

 • dla minimum 10 osób
 • w formie testu wielokrotnego wyboru
 • część ogólna:

  • test 80min / 30pytań maks 6 błędów
 • część specjalistyczna:

  • test 60min / 20 pytań / maks 4 błędy
  • zadanie praktyczne 60min / zaliczenie

WYZNACZENIE TERMINÓW TDT >>

PRZED EGZAMINEM>>

W TRAKCIE EGZAMINU>>

PRZEBIEG EGZAMINU>>

pobierz >> wzór wniosku

pobierz >> oświadczenie o niekaralności

4

UPRAWNIENIA

WYDANIE ŚWIADECTWA

Świadectwo wydaje Dyrektor TDT w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, licząc od dnia zdanego egzaminu. Opłata za wydanie wtórnika świadectwa wynosi 50 zł

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

Dyrektor TDT przedłuża ważność świadectwa na kolejne 5 lat, licząc od dnia upływu terminu jego ważności Doradcy który:

 • spełnia wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • nie naruszył rażąco w okresie ostatnich 5 lat przepisów ADR
 • posiada ważne świadectwo
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa zdał ponowny egzamin

COFNIĘCIE ŚWIADECTWA

Dyrektor TDT, w drodze decyzji cofa świadectwo jeżeli doradca:

 • przestał spełniać wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • rażąco naruszył przepisy ADR (nie przygotował rocznego sprawozdania)

ODZYSKANIE ŚWIADECTWA

Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia ( prawomocnej decyzji)

zobacz >> wzór świadectwa doradcy

CENNIK

CENNIK

EGZAMIN

PLN500
 • KANDYDAT NA DORADCĘ
 • część ogólna + część specjalistyczna
 • 180 minut

KURS

PLN2500
 • DORADCA
 • Łącznie 44h
 • 5 dni

EGZAMIN

PLN300
 • DORADCA
 • część ogólna + specjalistyczna (bez zadania praktycznego)
 • 120 minut

EGZAMIN

PLN500
 • KANDYDAT NA DORADCĘ
 • część ogólna + część specjalistyczna
 • 180 minut

KURS

PLN2500
 • DORADCA
 • Łącznie 44h
 • 5 dni

EGZAMIN

PLN300
 • DORADCA
 • część ogólna + specjalistyczna (bez zadania praktycznego)
 • 120 minut

POWIĄZANE USŁUGI