CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH CPC

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH CPC

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC) – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Szkolenie dedykowane:

 • przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie tr. drogowego
 • osobom które chcą zarządzać w przedsiębiorstwie transportem drogowym
 • innym osobom chcącym uzupełnić lub nabyć wiedzę w zakresie transportu drogowego i innych zagadnień z nim związanych
 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O CPC

 • po raz pierwszy >>
 • zwolnienie z egzaminu >>
 • zwolnienie z części egzaminu >>
 • nie będące obywatelem RP >>
 • przystąpienie do egzaminu poprawkowego >>

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Czas trwania szkolenia 32h teorii:

Ramowy zakres zagadnień objętych programem szkolenia opracowany w oparciu o wytyczne określone w części I załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo socjalne
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe

zobacz >> szczegółowy program szkolenia

3

EGZAMIN

Przed komisją ITS w formie:

 • testu wielokrotnego wyboru:
  • 64 pytania
  • 1pkt/pytanie
  • maks. czas 120min
 • zadania egzaminacyjnego:
  • dwa przykłady praktyczne po 2 pytania
  • jeden zawsze z czasu pracy 4 pytania /120min/
  • łącznie 4 pytania
  • maks. czas 120 min
  • ocena 1,2,3,4 pkt / pytanie
  • waga 4pkt
 • warunkiem zaliczenia testu oraz zadania jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części
 • ITS pisemnie informuje o terminie i miejscu egzaminu

WAŻNE! Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez kandydata z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów

zobacz >> terminy egzaminów
pobierz >> wniosek o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowej
zobacz >> regulamin egzaminu

 

 

 

4

UPRAWNIENIA

Certyfikaty wydają jednostki wyznaczone przez Ministra właściwego do spraw Transportu.

Instytut wysyła kandydatowi, który przystąpił do egzaminu, w terminie 28 dni od dnia egzaminu, certyfikat, albo w przypadku negatywnego wyniku egzaminu

Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to otrzymasz certyfikat po pozytywnej weryfikacji twojego wniosku, najpóźniej w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do ITS

Certyfikat jest niezbędnym dokumentem w ubieganiu się przedsiębiorcy o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego

zobacz >> wzór certyfikatu CPC

zobacz >> wzory licencji na wykonywanie transportu drogowego

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC) – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Szkolenie dedykowane:

 • przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie tr. drogowego
 • osobom które chcą zarządzać w przedsiębiorstwie transportem drogowym
 • innym osobom chcącym uzupełnić lub nabyć wiedzę w zakresie transportu drogowego i innych zagadnień z nim związanych
1

WYMAGANIA

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O CPC

 • po raz pierwszy >>

 • zwolnienie z egzaminu >>

 • zwolnienie z części egzaminu >>

 • nie będące obywatelem RP >>

 • przystąpienie do egzaminu poprawkowego >>

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

Własny Ośrodek Techniki Jazdy !!!

2

SZKOLENIE

Czas trwania szkolenia 32h teorii:

Ramowy zakres zagadnień objętych programem szkolenia opracowany w oparciu o wytyczne określone w części I załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo socjalne
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe

zobacz >> szczegółowy program szkolenia

3

EGZAMIN

Przed komisją ITS w formie:

 • testu wielokrotnego wyboru:
  • 64 pytania
  • 1pkt/pytanie
  • maks. czas 120min
 • zadania egzaminacyjnego:
  • dwa przykłady praktyczne po 2 pytania
  • jeden zawsze z czasu pracy 4 pytania /120min/
  • łącznie 4 pytania
  • maks. czas 120 min
  • ocena 1,2,3,4 pkt / pytanie
  • waga 4pkt
 • warunkiem zaliczenia testu oraz zadania jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części
 • ITS pisemnie informuje o terminie i miejscu egzaminu

WAŻNE! Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez kandydata z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów

zobacz >> terminy egzaminów
pobierz >> wniosek o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowej
zobacz >> regulamin egzaminu

 

 

 

4

UPRAWNIENIA

Certyfikaty wydają jednostki wyznaczone przez Ministra właściwego do spraw Transportu.

Instytut wysyła kandydatowi, który przystąpił do egzaminu, w terminie 28 dni od dnia egzaminu, certyfikat, albo w przypadku negatywnego wyniku egzaminu

Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to otrzymasz certyfikat po pozytywnej weryfikacji twojego wniosku, najpóźniej w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do ITS

Certyfikat jest niezbędnym dokumentem w ubieganiu się przedsiębiorcy o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego

zobacz >> wzór certyfikatu CPC

zobacz >> wzory licencji na wykonywanie transportu drogowego

CENNIK

CENNIK

EGZAMIN

PLN500
 • zwolnienie częściowe – pomniejszenie o 50zł za każdy uznany moduł którego dotyczy zwolnienie
 • zwolnienie całościowe – brak egzaminu

KURS

PLN2000
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • zajęcia teoretyczne 32h / 4 dni

UPRAWNIENIA

PLN300
 • ważne bezterminowo
 • wydawane w ciągu 28 dni

EGZAMIN

PLN500
 • zwolnienie częściowe – pomniejszenie o 50zł za każdy uznany moduł którego dotyczy zwolnienie
 • zwolnienie całościowe – brak egzaminu

KURS

PLN2000
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • zajęcia teoretyczne 32h / 4 dni

UPRAWNIENIA

PLN300
 • ważne bezterminowo
 • wydawane w ciągu 28 dni

POWIĄZANE USŁUGI