BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

LEKARZ / PSYCHOLOG

W naszym Ośrodku wykonasz wszystkie potrzebne badania lekarskie oraz psychologiczne. Dysponujemy własną pracownią psychologiczną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie pod nr RP 331/20.

Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu na instruktora, na prawo jazdy, oraz kwalifikację a następnie okresowo dla osób w wieku:

 • do 60lat co 5lat

 • powyżej 60lat co 30 miesięcy

Badania lekarskie przeprowadzane są:

 • na wniosek osoby

 • na podstawie skierowania

LEKARZ

Badaniu lekarskiemu podlega :

 • kandydat na prawo jazdy

 • kierowa pojazdów uprzywilejowanych

 • kandydat na instruktora, instruktor

 • kandydat na egzaminatora, egzaminator

 • kierowca wykonujący przewóz drogowy

 • osoba przedłużająca ważność prawa jazdy

NIE RÓB BADAŃ DWA RAZY!!!

Osoba posiada ważne badanie lekarskie oraz psychologiczne jako instruktor, egzaminator lub kierowca wykonujący przewóz, może na ich podstawie przedłużyć ważność uprawnień

PSYCHOLOG

Badaniu psychologicznemu podlega :

 • kandydat na prawo jazdy kat. C, D, C+E, D+E

 • osoba, której decyzją cofnięto uprawnienia

 • osoba przedłużająca ważność uprawnień C, CE

 • kandydat na instruktora, instruktor

 • kandydat na egzaminatora, egzaminator

 • kierujący pojazdem jeżeli był sprawcą wypadku

 • kierujący pojazdem jeżeli był w stanie nietrzeźwości lub przekroczył 24 punkty

 • kierujący, który w okresie próbnym popełnił co najmniej 2 wykroczenia

 • kierowca wykonujący przewóz drogowy (do kwalifikacji i szkolenia okresowego)

 • kierowca pojazdów uprzywilejowanych

 • operator maszyn budowlanych

 • osoba wykonująca pracę na wysokościach

 • motorniczy

WAŻNE

Pamiętaj :

 • wizytę umawiamy na konkretny termin

 • miej przy sobie dokument tożsamości

 • orzeczenia lekarskie powinno być dostarczone do ośrodka szkolenia kierowców w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jego wydania

 • orzeczenia wydawane są w formie zaświadczeń

pobierz >> orzeczenie lekarskie (prawo jazdy)
pobierz >> orzeczenie lekarskie (kwalifikacja)
pobierz >> orzeczenie lekarskie (uprzywilejowane)
pobierz >> orzeczenie lekarskie (instruktor )
pobierz >> orzeczenie psychologa (kwalifikacja)
pobierz >> orzeczenie psychologa (uprzywilejowane)
pobierz >> orzeczenie psychologiczne (instruktor)

W naszym Ośrodku wykonasz wszystkie potrzebne badania lekarskie oraz psychologiczne. Dysponujemy własną pracownią psychologiczną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie pod nr RP 331/20.

Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu na instruktora, na prawo jazdy, oraz kwalifikację a następnie okresowo dla osób w wieku:

 • do 60lat co 5lat

 • powyżej 60lat co 30 miesięcy

Badania lekarskie przeprowadzane są:

 • na wniosek osoby

 • na podstawie skierowania

LEKARZ

Badaniu lekarskiemu podlega :

 • kandydat na prawo jazdy

 • kierowa pojazdów uprzywilejowanych

 • kandydat na instruktora, instruktor

 • kandydat na egzaminatora, egzaminator

 • kierowca wykonujący przewóz drogowy

 • osoba przedłużająca ważność prawa jazdy

NIE RÓB BADAŃ DWA RAZY!!!

Osoba posiada ważne badanie lekarskie oraz psychologiczne jako instruktor, egzaminator lub kierowca wykonujący przewóz, może na ich podstawie przedłużyć ważność uprawnień

PSYCHOLOG

Badaniu psychologicznemu podlega :

 • kandydat na prawo jazdy kat. C, D, C+E, D+E

 • osoba, której decyzją cofnięto uprawnienia

 • osoba przedłużająca ważność uprawnień C, CE

 • kandydat na instruktora, instruktor

 • kandydat na egzaminatora, egzaminator

 • kierujący pojazdem jeżeli był sprawcą wypadku

 • kierujący pojazdem jeżeli był w stanie nietrzeźwości lub przekroczył 24 punkty

 • kierujący, który w okresie próbnym popełnił co najmniej 2 wykroczenia

 • kierowca wykonujący przewóz drogowy (do kwalifikacji i szkolenia okresowego)

 • kierowca pojazdów uprzywilejowanych

 • operator maszyn budowlanych

 • osoba wykonująca pracę na wysokościach

 • motorniczy

WAŻNE

Pamiętaj :

 • wizytę umawiamy na konkretny termin

 • miej przy sobie dokument tożsamości

 • orzeczenia lekarskie powinno być dostarczone do ośrodka szkolenia kierowców w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jego wydania

 • orzeczenia wydawane są w formie zaświadczeń

pobierz >> orzeczenie lekarskie (prawo jazdy)
pobierz >> orzeczenie lekarskie (kwalifikacja)
pobierz >> orzeczenie lekarskie (uprzywilejowane)
pobierz >> orzeczenie lekarskie (instruktor )
pobierz >> orzeczenie psychologa (kwalifikacja)
pobierz >> orzeczenie psychologa (uprzywilejowane)
pobierz >> orzeczenie psychologiczne (instruktor)

CENNIK

CENNIK

LEKARZ

PLN200
 • Piątek godz. 18.00-21.00
 • Górczewska 253D/6
 • Własny gabinet przyjęć

PSYCHOLOG

PLN150
 • Piątek godz. 18.00-21.00
 • Górczewska 253D/6
 • Własna pracownia psychologiczna

DODATKOWE

PLN50
 • Dopłata za każde dodatkowo wydane zaświadczenie po kolejnym przeprowadzonym badaniu
 • Jeżeli lekarz posiada wątpliwości: kieruje osobę na konsultacje specjalistyczne np. do okulisty lub zleca dodatkowe badania diagnostyczne

LEKARZ

PLN200
 • Piątek godz. 18.00-21.00
 • Górczewska 253D/6
 • Własny gabinet przyjęć

PSYCHOLOG

PLN150
 • Piątek godz. 18.00-21.00
 • Górczewska 253D/6
 • Własna pracownia psychologiczna

DODATKOWE

PLN50
 • Dopłata za każde dodatkowo wydane zaświadczenie po kolejnym przeprowadzonym badaniu
 • Jeżeli lekarz posiada wątpliwości: kieruje osobę na konsultacje specjalistyczne np. do okulisty lub zleca dodatkowe badania diagnostyczne

KIEROWCA WYKONUJĄCY PRZEWÓZ

KIEROWCA WYKONUJĄCY PRZEWÓZ

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY WZGLĘDEM KIEROWCY:

 • wysyłać kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne

 • pokrywać koszty badań lekarskich i psychologicznych

 • przechowywać przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopię świadectw kwalifikacji zawodowej, orzeczeń lekarskich i psychologicznych

 • prowadzić dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych

 • przekazać kierowcy – z chwilą rozwiązania umowy o pracę – kopię orzeczeń i świadectw

WYMAGANE UPRAWNIENIA LEKARZA:

 • lekarz przeprowadzający badania kierowców wykonujących przewóz drogowy, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów oraz instruktorów i egzaminatorów musi posiadać oprócz uprawnień w zakresie badań kandydatów na kierowców dodatkowo uprawnienia medycyny pracy

TERMINY BADAŃ LEKARSKICH:

 • pierwsze badanie lekarskie oraz psychologiczne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy trzeba zrobić przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji

 • każde następne badanie dla kierowcy w wieku do 60 lat wykonuje się w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NEGATYWNE – ODWOŁANIE:

 • jeżeli pracownik lub pracodawca nie zgadzają się treścią wystawionego orzeczenia mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania.

 • wniosek składa się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika

 • wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego składa się pisemnie za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który wydał orzeczenie psychologiczne w ciągu to zrobić w ciągu 14 dni od dnia jego wydania

 • orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne